Eet je mooi logo

Disclaimer

Hoewel EetjeMooi.nl met veel zorg en aandacht is samengesteld, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onjuist of onvoldoende is. Schrijfster en/of uitgeverij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, hetzij direct of indirect, van welke aard dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de informatie op EetjeMooi.nl. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en indien opgevolgd op eigen risico toegepast


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van EetjeMooi.nl is het mogelijk dat de informatie die op EetjeMooi.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Marktvizier Online Publishing evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.


De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Marktvizier niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Marktvizier Online Publishing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

Marktvizier Online Publishing en auteur aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De informatie op EetjeMooi.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

 

Copyright 2017. All rights reserved.