Eet je mooi logo

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website Eetjemooi.nl en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft via contact- of offerteformulieren vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Eetjemooi.nl is een handelsnaam van Marktvizier Online Marketing (Kvk nr 16062120) , gevestigd aan Concordialaan 67 5223ZN ’s-Hertogenbosch.  Marktvizier Online Marketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.www.eetjemooi.nl
Concordialaan 67
5223ZN ’s-Hertogenbosch
telefoon: 06-44440065
Inge de Munnik is de Functionaris Gegevensbescherming van Marktvizier Online Marketing. Zij is te bereiken via info@www.eetjemooi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marktvizier Online Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Eetjemooi.nl en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie om meer informatie over onze producten en diensten.

Algemene Persoons- en bedrijfsgegevens

Marktvizier Online Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en marketingactiviteiten van Eetjemooi.nl:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door informatie met ons te delen via de website, in correspondentie en telefonisch

Deze persoonsgegevens bewaren we om

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Eetjemooi.nl uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Eetjemooi.nl
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor het versturen van een nieuwsbrief of reclamefolder

Eetjemooi.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor consumenten of bedrijven die van de dienstverlening van Eetjemooi.nl gebruik gemaakt hebben geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Marktvizier Online Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website Eetjemooi.nl te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren zoals  bijvoorbeeld Internetbrowser en apparaat type
 • De website Eetjemooi.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.eetjemooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Marktvizier Online Marketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marktvizier Online Marketing of Eetjemooi.nl) tussen zit.
 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.www.eetjemooi.nl worden maximaal 50 maanden bewaard, maar wel anoniem. Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Marktvizier Online Marketing zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marktvizier Online Marketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website Eetjemooi.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marktvizier Online Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de website www.www.eetjemooi.nl maken wij ook gebruik van de facebookpixel. Dit plaatje komt van Facebook en kan informatie uitlezen van de browser waarmee het plaatje wordt opgehaald. Het doel hiervan is om op Facebook gerichte reclame te doen (“retargeting”).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website Eetjemooi.nl hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetjemooi.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marktvizier Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marktvizier Online Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.eetjemooi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Marktvizier Online Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marktvizier Online Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@www.eetjemooi.nl.

Copyright 2023. All rights reserved.