Eet je mooi logo

Privacy

Inleiding

Het is mogelijk dat bij het aanbieden van diensten zoals bijvoorbeeld de website van EetjeMooi.nl of de digitale nieuwsbrieven van EetjeMooi.nl informatie van jou als gebruiker van deze websites of nieuwsbrieven verwerkt wordt. Deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

EetjeMooi.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de websites die zij uitgeeft en beheert van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplichtUitgangspunt van EetjeMooi.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan EetjeMooi.nl of haar partners niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van  de website is het invoeren van persoonsgegevens dan ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt EetjeMooi.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld voor het bestellen van een boek of het online lidmaatschap. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan EetjeMooi.nl verstrekt.


Omgaan met persoonsgegevens

EetjeMooi.nl kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij EetjeMooi.nl bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat EetjeMooi.nl jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van EetjeMooi.nl gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht). Het spreekt voor zich dat EetjeMooi.nl zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens.

EetjeMooi.nl verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan jouw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt EetjeMooi.nl de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat EetjeMooi.nl de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan EetjeMooi.nl vermoedt dat het jouw interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan EetjeMooi.nl, nadat je je toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Als je via de websites van EetjeMooi.nl gebruik wil maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van EetjeMooi.nl gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Het is mogelijk dat EetjeMooi.nl op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. EetjeMooi.nl zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. EetjeMooi.nl kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de EetjeMooi.nl-diensten of om de rechten van EetjeMooi.nl te beschermen.

Beheer

EetjeMooi.nl is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt EetjeMooi.nl back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt EetjeMooi.nl uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. EetjeMooi.nl analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. EetjeMooi.nl wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden legt EetjeMooi.nl vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Eet je Mooi diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de  EetjeMooi computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Jouw rechten

EetjeMooi.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de  manier waarop Stedenman met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je altijd bericht sturen aan: info (at) EetjeMooi.nl. (in verband met spam: vervang (at) door @) 


Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wil weten welke gegevens over jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil corrigeren en als je gegevens wil laten wissen. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.


Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet EetjeMooi.nl dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Meer informatie hierover kunje opvragen bij de fabrikant van uw browser. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.


Wijzigen van de privacyverklaring

EetjeMooi.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. EetjeMooi.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Copyright 2017. All rights reserved.