Eet je mooi logo

Minder bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

Artikel door:

Google

Groenten en fruit eten is gezond en lekker. Zonder resten van giftige bestrijdingsmiddelen zijn ze natuurlijk nog gezonder. Gelukkig heeft 5 jaar Gifmeter in de ‘Weet wat je eet-campagne’ er voor gezorgd dat groente en fruit in Nederlandse supermarkten schoner zijn geworden. Er zitten nu veel minder gifstoffen op groente en fruit dan 5 jaar daarvoor. Consumenten hebben recht op voeding zonder gif, stelt 'Weet wat je eet'.  Daarom eisen de 'Weet wat je eet'-partners (Milieudefensie, Natuur & Milieu en Foodwatch) van de overheid, supermarkten en producenten dat er geen resten van bestrijdingsmiddelen meer op groente en fruit zitten.

Gifmeter
De 'Weet wat je eet'-organisaties publiceren deze jaarlijkse ranglijst voor supermarkten, productielanden en producten. De lijst is gebaseerd op de resultaten van landelijke steekproeven van inspecteurs van de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) van het Ministerie van EL&I. De nVWA voerde de laatste keer het aantal steekproeven op naar 4277 (+35%) en trad voor het eerst op tegen bijna alle overtreders.

De Gifmeter informeert over gif op groente en fruit om de landbouwsector en supermarkten te bewegen tot het produceren van schonere producten en meer transparantie. Natuur en Milieu, Milieudefensie en Foodwatch willen dat de wet mensen gaat beschermen tegen de effecten van combinaties van gifresten. Bovendien zijn groenten en fruit niet de enige bron van giftige stoffen, maar slechts onderdeel van een veel wijder probleem van teveel chemicaliën in ons milieu.

Resultaten
Vrijwel alle supermarkten hebben in rap tempo hun beleid aangescherpt. Ze meten nu dagelijks met uitgebreide meet- en kwaliteitssystemen. Zo kunnen ze hun klanten groenten en fruit zonder of met veel minder gif aanbieden. Ander goed nieuws is dat Nederlandse groenten en fruit vaak schoner zijn dan geïmporteerde varianten. En op fruit zitten veel minder gifsoorten dan in voorgaande jaren. PLUS supermarkt bleek in het nieuwste onderzoek de schoonste supermarkt en Albert Heijn scoorde als laagste, maar ook AH betert zijn leven.

In de 5 jaar dat de Gifwijzer wordt gepubliceerd, is het aantal giftige resten van bestrijdingsmiddelen al met 25% gedaald. Het aantal gezondheidsrisico's is in diezelfde periode sterk gedaald, met 67%. Bijna alle supermarkten hebben sinds de eerste publicatie van de Gifwijzer hun beleid aangescherpt en zelf eisen gesteld aan schonere groenten en fruit.