Eet je mooi logo

Jojo-effect nog altijd gezonder dan te dik

Artikel door:

Google

Ben je net flink afgevallen, voordat je het weet zit het er weer aan. Dus maar weer een nieuwe poging.  Niet alleen Oprah heeft last van het jojo-effect.  Er wordt vaak beweerd dat schommelingen in gewicht en eetpatroon schadelijk zijn voor de gezondheid, maar er is weinig onderzoek dat kan bevestigen. Edward List van de Amerikaanse Ohio University heeft nu voor het eerst wetenschappelijk onderzoek hiernaar verricht. Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat het jojo-effect, nog altijd gezonder is dan een leven lang overgewicht. Tevens blijkt dat het voor de gezondheid niet uitmaakt of je continu een dieet volgt of dat je probeert je gewicht onder controle te krijgen door af te vallen als je vindt dat je te dik bent geworden. Als je het niet volhoudt om permanent op dieet te gaan dan is het jojo-effect nog altijd een beter alternatief dan een structureel overgewicht. Blijf dus proberen om af te vallen, ook al heb je een paar mislukte pogingen achter de rug.

"Natuurlijk is een stabiel en gezond eetpatroon het beste voor de gezondheid", zegt List. "Mensen met overgewicht belanden echter vaak in een vicieuze cirkel van afvallen en aankomen. Er werd altijd aangenomen dat dit effect schadelijk was, maar dit is nooit bewezen." 

Om de lange termijn effecten van een jojo-dieet te bepalen  onderzocht List wat een levenlang jojoën voor effect had op muizen. Hij testte dat op 3 groepen muizen: een groep kreeg een vetrijk dieet, een groep een vetarm dieet en een groep kreeg om de vier weken dan weer vet, en dan weer vetarm eten (het jojo-dieet). Uiteindelijk bleek dat de gezondheid van de jojo-muizen beduidend beter was dan die van de dikke muizen. Maar uit het onderzoek bleek ook dat de levensduur van de muizen met het jojo-dieet ongeveer even lang was als die van de muizen uit de vetarme groep.