Eet je mooi logo

Vitamine C: feiten en fabels

Artikel door:

Google

Met het aanbreken van de gure herfst- en wintermaanden wordt de natuurlijke weerstand op de proef gesteld. Vitamine C is de meest bekende weerstandsvitamine. Dat vitamines in het algemeen en vitamine C in het bijzonder  ‘een’ rol spelen in het op peil houden van de weerstand is weliswaar bekend, maar juiste kennis ontbreekt bij Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van vitaminefabrikant Roter. De hoogste tijd om uit te leggen hoe het nu precies zit.

Stelling: Vitamine C wordt door je lichaam zelf aangemaakt.
Feit is dat het menselijk lichaam niet in staat is om zelf vitamine C aan te maken. De enige vitaminen die het lichaam zelf aanmaakt zijn vitamine D en K. Toch denkt bijna 30% dat ons lichaam zelf de vitamine aanmaakt. Een fabel. 

Stelling: Vitamine C zorgt voor een goede weerstand
83% weet dat vitamine C belangrijk is voor een goede weerstand, maar welke rol vitamine C speelt in het op peil houden van de weerstand lijkt onbekend. Van vitamine C is bekend dat het de vorming van witte bloedcellen stimuleert, en die zijn een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem, oftewel de weerstand. Vitamine C zorgt dus voor goede weerstand, mits het in voldoende mate en regelmatig wordt ingenomen. Je kunt geen voorraadje vitamine C aanleggen, dus dagelijkse inname is belangrijk. 

Stelling: Ik krijg voldoende vitamine C binnen
Nederlanders vertrouwen erop voldoende vitamine C binnen te krijgen door gevarieerd te eten (65%) en vers boven diepvries te verkiezen (41%). De grote meerderheid zegt dagelijks voldoende groenten (twee ons) en fruit (twee stuks) tot zich te nemen. Uit voedselconsumptiegegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu blijkt echter het tegendeel. Maximaal 14% van de volwassenen in Nederland eet dagelijks voldoende groenten en maximaal 26% neemt voldoende fruit tot zich; de rest haalt de aanbevolen hoeveelheid niet. Hoewel we denken dat we voldoende vitamine C binnen krijgen wordt dit in de praktijk door veel Nederlanders niet waargemaakt, en dat geldt vooral voor jong volwassenen. 

Stelling: Vitamine C helpt tegen griep en verkoudheid 
Van vitamine C wordt vaak gedacht dat het een verkoudheid kan voorkomen. Maar dit blijkt niet het geval. Vitamine C kan wel de duur van de verkoudheid verkorten en zorgen dat de klachten minder heftig zijn. 

Advies
De belangrijkste bronnen van vitamine C zijn groente, fruit en aardappels. Als je voldoende groenten en fruit eet (2 ons groenten, 2 stuks fruit), dan hoef je je geen zorgen te maken dat je vitamine C te kort komt. Als dat niet het geval is adviseren we je om je eetpatroon aan te passen of (tijdelijk) vitaminesupplementen te slikken.