Eet je mooi logo

Waarom zijn Hollandse blauwe bessen zo gezond?

Artikel door:

Google

Blauwe bessen zijn gezond, dat we weten we ondertussen wel. Hoe gezond? Dat wilden de blauwe bessen telers in Noord Limburg graag eens precies weten. Na deskresearch van Wageningen en een verkennend onderzoek van de Universiteit Maastricht werd een diepgaand onderzoek verricht naar de gezondheidsaspecten van “onze” blauwe bessen. Het onderzoek had als belangrijkste wetenschappelijk doel het identificeren van bio-actieve stoffen in de blauwe bes die bijdragen tot antioxidant werking in de mens en het meten van de invloed van verwerkingstechnologieën op het gehalte aan bio-actieve stoffen.

Blauwe bessen zijn niet het zelfde als bosbessen, maar gecultiveerde bosbessen

 Omstreeks 1900 is in de Verenigde Staten de bosbes gecultiveerd en in 1924 zijn de eerste blauwe bessen in Nederland geteeld. Het duurde nog tot 1953 voordat ze in Noord-limburg geteeld werden. Analyses van de 8 meest geteelde rassen van blauwe bessen in Noord-limburg meten zeer hoge waarden aan antioxidanten, zelfs 1,5 tot 2 maal hoger dan bijvoorbeeld bessen uit de Verenigde Staten.Raseffecten, klimatologische- en teeltomstandigheden (grond) hebben grote invloed op gehalten aan gezondheidsbevorderende stoffen die aanwezig zijn in blauwe bessen. Verhitting of of koelen tijdens de bewrking van de blauwe bessen zijn nauwelijks van invloed op de bio-actieve stoffen.

Consumptie van blauwe bessen in ons land nog veel lager dan vergelijkbare landen

De consumptie van blauwe bessen ligt in bijna alle ontwikkelde landen fors hoger dan in ons land. De lage consumptie van blauwe bessen in ons dagelijkse voedsel ligt nog voor een belangrijk deel aan onbekendheid van dit besje, maar ook missen veel consumenten de kennis over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Met slechts 50 gram blauwe bes per dag kun je de gevolgen van oxidatieve stress tegengaan. Geen tijd te verliezen dus om deze achterstand om te buigen, omdat gezond oud worden nu eenmaal een relatie heeft met gezond eten en daar horen regelmatig een portie blauwe bessen voortaan gewoon bij. Van mei tot en met september kun je ze op verschillende plaatsen zelf plukken!