Eet je mooi logo

Foodwatch: Voedingsetiketten nog steeds niet eerlijk genoeg

Artikel door:

Google

Per 13 december 2014 zijn nieuwe Europese etiketteringsregels van kracht geworden. Deze laten echter volgens consumentenorganisatie Foodwatch nog steeds te veel ruimte voor misleiding. Zo is de minimale lettergrootte EU-breed slechts 0,9 – 1,2 millimeter, wat voor oudere en slechtziende consumenten te klein is om te kunnen lezen. Daarnaast is onder andere het plan voor herkomstetikettering voor alle typen producten gesneuveld en kunnen voedselproducenten hun bewerkte producten nog steeds verantwoorder en mooier voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. 

Gezondheid in gevaar?

De overheid komt niet in actie zolang de volksgezondheid niet in het gevaar komt. Maar dan had de NVWA al lang actie moeten ondernemen: de volksgezondheid loopt immers al jaren gevaar. Ruim 40% van de Nederlanders is te dik. En één op de zeven kinderen en jongeren worstelt met overgewicht of obesitas. Met alle gevolgen vandien: obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, psychische problemen; allen resulterend in stijgende zorg- en maatschappelijke kosten. De ruimte die de overheid laat voor misleiding draagt hier aan bij. Zo kunnen suiker-, zout- of vetbommen zichzelf in de supermarkt nog steeds presenteren als 'verantwoord', 'evenwichtig' of 'gezond'.

15 puntenplan voor eerlijke voedingsetiketten

Daarom lanceert de voedselwaakhond vandaag een 15 puntenplan voor eerlijke etiketten. Foodwatch roept minister Schippers op om zich op nationaal en Europees niveau in te zetten voor het plan. Consumenten kunnen op de website van foodwatch een petitie tekenen om de actie te ondersteunen.
In het 15 puntenplan komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Informatie gaat vóór reclame
2. Leesbare letters van minimaal 2 milimeter
3. Realistische afbeeldingen
4. Werkelijke hoeveelheid van een aangeprezen ingrediënt vermelden
5. Land of regio van herkomst aantonen
6. Heldere informatie over voedingswaarden op de voorkant van de verpakking
7. Heldere aanduiding van aroma's en additieven
8. Transparantie over dierlijke ingrediënten en veehouderijsystemen
9. Waterdichte etiketteringsplicht voor gentechplanten en -dieren
10. Transparantie over productiemethode
11. Alcoholpercentage altijd op het etiket vermelden
12. Geen lege huls: minimumeisen voor de inhoud
13. Verbod op de marketing van onverantwoorde kinderproducten
14. Verbod op gezondheidsclaims
15. Meer rechten voor consumenten(organisaties)
Het volledige 15 puntenplan mét toelichting is te lezen via foodwatch.nl/15puntenplan