Eet je mooi logo

Meerderheid Nederlanders eet te weinig groente, fruit en vis

Artikel door:

Google

De meeste Nederlanders eten nog steeds te weinig groente, fruit en vis. Daarbij zijn verschillen tussen oud en jong, mannen en vrouwen, laag- en hoogopgeleiden en autochtone en allochtone Nederlanders. Zo eten vrouwen vaker voldoende fruit en vis dan mannen en voldoen ouderen vaker aan de richtlijnen voor groente, fruit en vis dan jongeren. Dat blijkt uit gegevens van de voedselconsumptiepeling die worden verzameld via de CBS Gezondheidsenquete. 

Gezond eten

Volgens de richtlijnen Goede Voeding moeten kinderen tot en met 8 jaar dagelijks anderhalf stuk fruit eten en vanaf 9 jaar 2 stuks fruit. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente is 100 gram voor jongeren van 4 tot 8 jaar, 150 gram voor mensen van 9 tot en met 13 jaar en ouder dan 70 jaar en 200 gram voor personen van 14 tot en met 70 jaar. In de richtlijnen wordt verder aanbevolen om minimaal twee keer per week vis te eten, waarvan minimaal één keer vette vis, zoals zalm, haring of makreel. 

Geslacht, afkomst en opleiding

Een kwart van alle mensen vanaf 4 jaar voldoet aan de richtlijn voor fruit. Vrouwen (30%) eten vaker dan mannen (22%) voldoende fruit. Ruim een kwart van de mensen eet dagelijks voldoende groente, dit geldt zowel voor mannen (28%) als vrouwen (27%). 14% van de mensen voldoet aan de richtlijn voor het eten van vis: iets meer vrouwen (15%) dan mannen (13%). Hoger opgeleiden voldoen vaker aan de richtlijnen voor groente en vis dan lager opgeleiden. Allochtonen voldoen vaker aan de richtlijnen voor groente en vis dan autochtonen.

Leeftijd

Drie op de tien kinderen in de basisschoolleeftijd voldoen aan de richtlijnen voor groente en fruit. Dit daalt daarna sterk in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar om vervolgens met het stijgen van de leeftijd weer toe te nemen naar ruim 4 op de tien 75-plussers. Ook het percentage mensen dat voldoet aan de richtlijn voor vis hangt samen met de leeftijd. 12- tot 16-jarigen voldoen het minst vaak aan de richtlijn (6%). Ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar eten het vaakst 2 keer per week vis, waarvan 1 keer vette vis (23%).