Eet je mooi logo

Voeding en beweging als medicijn tegen diabetes

Artikel door:

Google

In veel gevallen blijkt diabetes om te keren als mensen zelf, geholpen door hun artsen, voor andere voeding en voor meer beweging kiezen. Hiermee krijgt de patiënt weer de regie over zijn eigen gezondheid. Dit blijkt uit de eerste tussentijdse resultaten van de proef ‘Keer Diabetes Om’ in Uden waarbij voeding als medicijn wordt gebruikt. De proef loopt nog enkele maanden door. Deze week is er weer een nieuwe lichting begonnen aan het groepsprogramma onder begeleiding van een lifestyle coach, diëtist, kok en praktijkondersteuner van de huisarts.

“Wij zijn uiteraard erg blij met deze eerste resultaten van het Groepsprogramma Keer Diabetes Om”, aldus Martijn van Beek directeur en oprichter van stichting Voeding Leeft. “Onder omkering verstaan we het omkeren van het ziekteproces. Oftewel het omkeren van de ‘medicatie spiraal’ en het progressieve karakter van de ziekte. Dit heeft als doel dat diabetespatiënten uiteindelijk geen of veel minder medicatie hoeven te gebruiken. Twee jaar geleden zijn we een eerste mini-pilot gestart. Van de negen deelnemers zijn nu nog steeds zes deelnemers omgekeerd en praktisch medicatievrij. Het blijkt du

Ab Klink, bestuurder van Coöperatie VGZ: "Vaak gebruiken mensen onbewust te veel medicijnen. Ik vind de eerste uitkomsten van dit groepsprogramma echt spectaculair: meer dan twee derde van de deelnemers kan met minder en in sommige gevallen zelfs zonder medicatie toe. Dat is in de eerste plaats natuurlijk goed nieuws voor de patiënt zelf, maar natuurlijk ook voor de premiebetaler: het verbetert de kwaliteit van leven, het verbetert de kwaliteit van de zorg en het verlaagt de zorgkosten. Kortom het zorgt voor zinnige zorg.”

Deze aanpak laat ook zien dat de behandeling van diabetes niet altijd door medicijnen hoeft te worden ondersteund. Prof. Dr. Hanno Pijl, diabetoloog LUMC en lid van de Gezondheidsraad zegt hierover: "Ik vind het verbijsterend dat er miljarden worden geïnvesteerd in pillen die maar marginaal werken, terwijl deze ziekte met voeding en beweging volledig aan te pakken is." Trend: jaarlijkse kosten € 20 miljard in 2025 Bijna 1 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes type 2. Ieder uur sterft er in Nederland iemand aan de gevolgen van diabetes. Medicatie bestrijdt slechts enkele symptomen van diabetes, maar geneest de patiënt niet. De hoge kosten die de huidige aanpak van diabetes type 2 met zich meebrengt, maakt het een economisch probleem van nationale omvang. De kosten zijn nu al ruim 10 miljard euro per jaar (type 1 en 2 samen) en lopen bij de huidige trend op naar 20 miljard euro jaarlijks in 2025.