Eet je mooi logo

Artsen zouden veel meer over voeding moeten weten

Artikel door:

Google

Hippocrates was een Griekse arts en wordt beschouwd als grondlegger van de Westerse geneeskunde. Hij leefde van  460 voor Christustot 370 voor Christus en wordt ook wel  de "vader" van de Westerse geneeskunde genoemd.  Hij legde sterk de nadruk op hygiëne, zowel voor de arts als ook voor patiënt, en vooral ook op gezonde eet- en drinkgewoonten, het belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam. Zo kwam hij tot de inmiddels beroemde uitspraak: "laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding". Vandaag de dag schrijven de meeste huisartsen toch nog steeds veel medicijnen voor en hebben relatief weinig aandacht voor voeding. Dat komt omdat  medici nauwelijks worden opgeleid in voedingsleer, laat staan in koken.  Toch kunnen eenvoudige voedingsmaatregelen een groot effect hebben. 

Bewijs

Er zijn momenteel één miljoen mensen met diabetes in ons land, waarvan 90% met type 2, ook wel ouderdomssuiker genoemd. Bij deze groep maakt het lichaam te weinig insuline aan, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten, blindheid en nierschade. De bekendste oorzaken zijn overgewicht, ongezond eten, maar ook erfelijke aanleg. Elk jaar komen er ongeveer 60.000 patiënten bij. De maatschappelijke kosten van diabetes bedragen nu al ca. 10 miljard euro per jaar. ‘Verbijsterend als je weet dat een oplossing voorhanden is’, stelt Prof. Dr. Hanno Pijl, expert op het gebied van diabetes, lid van de Gezondheidsraad en de Deelnemersraad van Voeding Leeft (een groep artsen, wetenschappers, diëtisten en koks).

Voeding Leeft heeft door middel van een kleinschalig onderzoek in de praktijk laten zien dat door aanpassingen van voeding en leefstijl diabetes type 2 omkeerbaar is. Een groep van 55 patiënten met diabetis type 2 deed mee aan een proef. In een meerdaagse training leerden de deelnemers andere eetgewoonten aan. Ze aten meer vet als vlees en kaas, en minder koolhydraten als brood en pasta. Jarenlang adviseerden diëtisten het tegenovergestelde. Ruim tweederde van de deelnemers aan de proef slikken inmiddels geen of veel minder pillen. Dat is toch een prachtig resultaat? 

Arts en voeding

Twee jonge huisartsen, Tamara de Weijer en Lotte Derksen, zijn beiden van mening dat gesprekken over voeding thuis horen in de spreekkamer van de huisarts en specialist. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten bij artsen is het idee ontstaan om de 'Vereniging arts en voeding' op te richten waarbij voeding en leefstijl centraal staan. Deze wordt morgen, op 3 juni 2016, officieel opgericht tijdens het wetenschappelijke congres Arts en Voeding in Rotterdam. Deze vereniging heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren en de medicalisering en kosten in de zorg drastisch te verminderen. Verbazingwekkend dat het ruim 2500 jaar heeft gekost om dit inzicht te herontdekken. Maar ik ben wel blij dat de medische wereld de belangrijke rol van voeding bij ziekte en genezing eindelijk gaat inzien.