Eet je mooi logo

Geen suiker meer toegevoegd aan groenten uit blik of glas

Artikel door:

Google

Producenten van groentenconserven en supermarkten hebben vandaag bekend gemaakt te stoppen met het toevoegen van suiker aan zomergroenteconserven. Ook zal een zoutreductie plaats vinden. Uit recent onderzoek van foodwatch bleek dat aan bijna de helft van de groenteconserven suiker wordt toegevoegd. In een enkel geval bevatte een dagportie groente (250 gram) zelfs 12 suikerklontjes. Aan de betreffende rodekool met appel was meer suiker toegevoegd dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als maximum voor de gehele dag aanbeveelt. De conservensector belooft nu vanaf uiterlijk volgende zomer aan de zomergroenten geen suiker meer toe te voegen. De exacte plannen hiervoor zullen in het najaar bekend worden gemaakt. foodwatch juicht de stap toe: “Suiker toevoegen aan het gezondste onderdeel van de maaltijd – de groenten - is een absurditeit die gelukkig stopt."  

Akkoord Verbetering Productsamenstelling Groentenconserven

De afspraken van de groenteconservensector maken onderdeel uit van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling waarin de voedingsindustrie heeft beloofd het gehalte aan suiker, (verzadigd) vet en zout in voedingsproducten te reduceren. De resultaten van deze zelfregulering zijn tot dusverre erg teleurstellend. Zo constateerde het RIVM in april dat er enige zoutreductie is behaald, vetgehalten amper zijn gedaald en suikergehalten gelijk zijn gebleven. Ook minister Schippers, die het akkoord sloot en jarenlang positief bleef over de afspraken, uitte afgelopen december aan de Tweede Kamer haar teleurstelling en eiste ‘stevige vervolgstappen’ van de voedingsindustrie.

Zelfregulering faalt

foodwatch is kritisch over de zelfregulering: “De voedingsindustrie waakt niet over de volksgezondheid. Dat hoort de overheid te doen. Er is urgent een actief voedselbeleid nodig. Wekelijks krijgen 1.200 mensen in Nederland de diagnose suikerziekte (diabetes type 2), meer dan 4 miljoen mensen slikken bloeddrukverlagers, en een miljoen mensen cholesterolverlagers. Hopelijk is deze stap van de conservenfabrikanten het vliegwiel dat nodig is om ook de andere sectoren eindelijk in beweging te krijgen met serieuze suikerreductie. Aan 56% van de producten in de supermarkt is suiker toegevoegd. Wereldwijd sterven er meer mensen door slechte voeding dan door drugs, tabak, alcohol, en onveilige seks tezamen."