Eet je mooi logo

70 Procent van Gojibessen besmet met bestrijdingsmiddelen en landbouwgif

Artikel door:

Google

Gojibessen staan bekend als gezond "superfood",  maar uit onderzoek van foodwatch blijkt gojibessen niet zo gezond zijn als je denkt. Bij 7 op de 10 monsters gojibessen, werden in 2016 de wettelijke toegestane hoeveelheden bestrijdingsmiddelen overschreden, tot wel 55 keer de toegestane hoeveelheid. In twee gevallen werden zelfs de wettelijke grenzen overschreden waarboven sprake is van mogelijk acute gezondheidsrisico’s voor baby’s en kinderen. 

Controles op gojibessen

Tijdens de controles op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen die de NVWA in 2016 heeft uitgevoerd in supermarkten, speciaalzaken en groothandels zijn 23 monsters van reguliere gojibessen onderzocht. Daaruit blijkt dat gojibessen, die bekend staan als gezond “superfood”, zeer vaak ernstig vervuild zijn met mogelijk gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Driekwart van de onderzochte gojibessen bleek bestrijdingsmiddelen te bevatten en veel van de monsters bevatten meerdere soorten landbouwgif, tot wel 21 verschillende stoffen per monster. Op 70% van de gojibessen werd bovendien één of meer bestrijdingsmiddelen gevonden die in Europa niet gebruikt mogen worden.

Vervuild fruit verkocht in Nederland

foodwatch vindt het onverantwoord dat dergelijk zwaar vervuild fruit in Nederland verkocht is, zonder dat de NVWA heeft ingegrepen: er zijn door de toezichthouder op voedselveiligheid hierover namelijk geen veiligheidswaarschuwingen gepubliceerd.  Uit meldingen van dit jaar uit andere landen blijkt dat gojibessen soms nog steeds zwaar vervuild zijn met verboden middelen. Daarom roept foodwatch de NVWA en bedrijven op om gojibessen onder verscherpt toezicht te stellen en bij normoverschrijdingen direct de producten uit de handel te halen en consumenten te waarschuwen. 
In Zweden en in Tsjechië zijn in 2017 reeds drie partijen gojibessen uit de handel gehaald vanwege vervuilingen met de verboden stoffen carbofuran en propargiet. Deze recente vervuilingen wijzen erop dat niet uitgesloten kan worden dat ook de gojibessen die nu in de Nederlandse winkels liggen nog steeds zwaar vervuild zijn en een mogelijk gezondheidsrisico vormen.

NVWA heeft verzaakt duidelijk op te treden

Ondanks de veelvuldig normoverschrijdingen en mogelijke gezondheidsrisico’s heeft de NVWA, uitgaande van de waarschuwingen over levensmiddelen op haar website, in 2016 geen enkele keer consumenten gewaarschuwd voor de vervuilde gojibessen. Opvallend is dat de NVWA bij controles van groente, fruit en kruiden aan de Nederlandse grens wel internationale waarschuwingen heeft uitgestuurd bij normoverschrijdende vondsten van de verboden middelen carbofuran en propargiet, zelfs bij lagere gehaltes dan welke werden aangetroffen op partijen gojibessen bij supermarkten en groothandels. 

Reacties op overschrijdingen in EenVandaag

EenVandaag besteedt vanavond aandacht aan de vervuilde gojibessen, waarbij zij toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht om een reactie op de conclusies van foodwatch hebben gevraagd. “Ik heb dit soort overschrijdingen nog niet eerder gezien en wat ik schokkend vind is dat deze producten op de markt gehouden zijn.” De toxicoloog pleit er voor alle van buiten Europa geïmporteerde bessen per direct uit de schappen te halen: “We moeten eerst zeker weten dat ze voldoende schoon zijn en dan pas weer toestaan dat dit soort producten bij de consument komt.” 

De redactie van EetjeMooi is van mening dat het veilig en gezond is om Nederlandse groenten te eten, en dan bij voorkeur seizoensgroenten. Achtergrondinformatie, recepten en tips vind je in het boek EetjeMooi in 26 dagen.